Klantonderzoek
 

Begin 2014 hebben wij de patiënten die ingeschreven zijn bij de huisartsen van GC 't Zand en waarvan het mailadres bij ons bekend is, middels een enquête gevraagd wat zij van ons centrum, de diverse disciplines en de hulpverleners vinden. Degene die de enquête ingevuld hebben willen wij hartelijk danken hiervoor. De uitslag van de enquête en de verbeterplannen die we naar aanleiding hiervan gemaakt hebben willen we graag met u delen.

Het cijfer dat u heeft gegeven aan het gezondheidscentrum7,8

Gezondheidcentrum nooit/soms   meestal/altijd
gewenst moment een afspraak maken met zorgverleners 21% 79%
voldoende info op de website 18% 82%
centrum toegankelijk voor rolstoel / kinderwagen / lichamelijke handicap 3% 97%
vervanging zorgverlener goed geregeld 5% 95%
medewerkers balie: <5 min geholpen / serieus / voldoende aandacht / voldoende tijd / begrijpelijke manier uitleg 14% 86%
bood de balie voldoende privacy 49% 51%
was het gezondheidscentrum schoon 1% 99%
voldoende comfortable zitplaatsen in de wachtkamer/ voldoende faciliteiten in wachtkamer 3% 97%
met alle vragen over gezondheid terecht 4% 94%
is het gezondheidscentrum actief in de wijk  27% 73%
sloot de zorg- en dienstverlening aan op uw wensen en behoeften 9% 91%
Zou u andere mensen adviseren naar gezondheidscentrum 't Zand te gaan 15% 85%

 

Het cijfer dat u de huisartsen hebt gegeven is een 7,9

Huisartsen nooit/soms   meestal/atijd
binnen 2 minuten iemand aan de telefoon 14% 86%
binnen 24-uur terecht op spreekuur als u dat nodig vond 15% 85%
hielp uw huisarts u binnen 15 min na de afgesproken tijd 11% 89%
ervaarde u het als probleem eerst uw vraag aan assitente stellen voordat u contact had met de huisarts 17% 83%
werd u met respect behandeld 8% 92%
had huisarts / assistente voldoende tijd voor u 3% 97%
had u vertrouwen in de deskundigheid van de huisarts 6% 94%
kon u meebeslissen over de behandeling / hulp die u kreeg 7% 93%
informeerde u huisarts u over de mogelijke bijwerkingen van voorgeschreven medicatie 25% 75%
werkte uw huisarts samen met andere zorgverleners 13% 87%
bood uw huisarts hulp aan bij het voorkomen van ziekten of verbeteren van uw gezondheid 26% 74%
zorgde de behandeling van uw huisarts ervoor dat uw gezondheidsproblemen verminderden 10% 90%Naast een hele positieve beoordeling heeft u ook een aantal verbeterpunten aangegeven. Deze punten hebben we meegenomen in onze verbeterplan en reeds uitgevoerd. Hieronder vindt u wat er reeds is aangepast:

Er is inmiddels een rood kader (wachtstreep) voor de balie op de grond afgetekend. Wachtenden wordt gevraagd achter de rode streep te wachten als er iemand een gesprek voert met de assistente. Als de assistenten even van haar plek is zal er een bel op de balie worden gezet.