Bijdrage uit eigen risico


Bij de basisverzekering hoort, volgens de zorgverzekeringswet voor iedereen van 18 jaar en ouder, een wettelijk verplicht eigen risico. U betaalt daardoor zelf een eerste deel van de zorg die u ontvangt.

In 2022 is het verplicht eigen risico € 385,-.

Hebt u bij het afsluiten van uw polis met uw zorgverzekeraar ook een vrijwillig eigen risico afgesproken, dan komt dit bovenop het wettelijk verplicht eigen risico. Verzekerden onder de 18 jaar betalen geen eigen risico (en ook geen premie). Lagere inkomens worden, afhankelijk van hun inkomen, via de zorgtoeslag gecompenseerd.

Voor de huisarts, de praktijkverpleegkundige/POH of de assistente betaalt u geen eigen risico.

WEL BIJ:

  • Als u medicatie voorgeschreven krijgt gaat dit wel van uw eigen risico af.
  • Als de huisarts verdiepend onderzoek aanvraagt bv bij het Saltro of het ziekenhuis gaat dit wel van uw eigen risico af. Het Saltro heeft een prijslijst, klik hier.
  • De fysiotherapie wordt slechts beperkt vergoed, hier vindt u meer informatie hierover.

 

Meer informatie over de zorgverzekeringswet en het wettelijk eigen risico vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Informatie over wat er vergoedt wordt in het basispakket of uw eventuele aanvullende verzekering, kunt u terugvinden op de website van uw zorgverzekeraar.